Udruga


crveni

Art FORMAT je neovisna i samostalna, nevladina, nestranačka i neprofitna udruga građana.

Cilj Art FORMAT-a je omogućiti svojim članovima kreativno okruženje i pravni okvir za sve aktivnosti kojima kroz umjetničku formu žele doprinositi pozitivnim promjenama u društvu. Mir, sloboda, demokracija, humanost, ravnopravnost i različitost te održivi razvitak planeta Zemlje polazišta su svih aktivnosti udruge, koje će se ponajviše ostvarivati multimedijalnim tumačenjem stvarnosti kroz različite vidove umjetničkog izričaja.

Sjedište Art FORMAT-a je u Dubrovniku, a djeluje na području Republike Hrvatske.

Kako bi se cilj osnivanja udruge ostvario članovi Art FORMAT-a:

istraživati će kako se institucionale odluke odnose na svakodnevni život građana te zadovoljstvo građana funkcioniranjem društvenih institucija, a sve kako bi se poboljšala komunikacija, a građani kroz aktivnosti udruge poticali na aktivnije sudjelovanje u procesu donošenja odluka od javnog značaja;
poticati će izvorne vrijednosti i način života u povijesnim jezgrama mediteranskih gradova te se boriti protiv komercijalizacije kulturne baštine;
zalagati će se za regionalni razvoj i decentralizaciju kako bi regije mogle odlučivati o svojoj budućnosti, a što je osnovni preduvjet za ostvarenje održivog razvoja;
promovirati će slobodu javne riječi i isticati potrebu uklanjanja svakog političkog ili tržišnog pritiska na medije bez čega je nemoguće podizanje svijesti javnosti o održivom razvoju;
kako bi se širio mir, veličala sloboda, poticala humanost, ravnopravnost i različitost pisat će i objavljivati poeziju i prozu, snimati fotografije, video-uratke, postavljati instalacije, održavati prezentacije, proizvoditi radio emisije te druge vidove uradaka objavljivih u tiskovinama, elektroničkim medijima i na Internetu;
proizvoditi će dokumentarne filmove o povijesti, sadašnjosti i budućnosti kako bi generacijama koje slijede ostavili sliku naše stvarnosti sagledanu kroz Art FORMAT;
organizirati će javna događanja;
surađivati će s pojedincima, drugim udrugama u zemlji i inozemstvu, ustanovama, tijelima javne vlasti, organizacijama i tvrtkama.